Wrzosowa Kraina - w zgodzie z Naturą!
ShowcaseImage

PUNKT DORADCZY

Zmiana siedziby biura na adres Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia prowadzony jest punkt doradczy dla beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Doradztwo świadczone jest bezpłatnie przez pracowników Biura LGD. 

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Wrzosowa Kraina (2 gminy miejsko-wiejskie – Przemków i Chocianów , 6 gmin wiejskich – Gromadka, Lubin, Bolesławiec, Chojnów, Miłkowice i Kunice oraz 1 miasto Chojnów) do odwiedzenia punktu doradczego. ​

 

Punkt doradczy dla potencjalnych beneficjentów otwarty: 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA

w godzinach: 10.00 - 14.30

 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie prosimy o telefoniczną rezerwację terminu.

Uwaga! W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy biura LGD tel. 76 8184 541 lub kom. 500 206 128 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wrzosowakraina.pl

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Galeria

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj579
W tym tygodniu2368
Razem4316039
Powered by CoalaWeb

Powstaną przedszkola we Wrzosowej Krainie

Dzięki Unii Europejskiej i Europejskiemu Funduszowi Społecznemu stowarzyszenie Civis Europae z Lubina założy w najbliższym czasie 16 nowych ośrodków przedszkolnych. W powiecie głogowskim powstaną one w miejscowościach: Głogówko, Wilków, Skidniów, Nielubia, Brzeg Głogowski, Przedmoście, Białołęka i Piersna. W powiecie lubińskim czyli we Wrzosowej Krainie powstaną w przedszkola w miejscowościach: Szklary Górne, Tymowa i Wiercień . W powiecie legnickim w miejscowościach: Kunice, Strzałkowice oraz Krotoszyce. Dwa ośrodki przedszkolne powstaną też w powiecie jaworskim: w Pomocnem i Niedaszowie. Łącznie w ramach projektu „Równe szanse” edukacją przedszkolną będzie objętych 480 wiejskich dzieci.
Projekt „Równe szanse – utworzenie sieci alternatywnych ośrodków przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-5 lat na terenach wiejskich zagrożonych wykluczeniem społecznym” powstał na bazie doświadczeń stowarzyszenia Civis Europae w realizacji edukacyjnych dzieci i młodzieży we współpracy z Zespołem Szkół Społecznych w Lubinie oraz Społecznym Przedszkolem Montessori w Lubinie. W wyniku spotkań ze społecznościami lokalnymi oraz przedstawicielami gmin wiejskich w lutym 2008 r., określono zapotrzebowanie na przedszkolne usługi edukacyjne i opiekuńcze. Rozpoznanie wykazało niewystarczającą liczbę takich placówek, a zwykle ich całkowity brak. Najbardziej odczuwalny jest brak takich placówek w małych wiejskich miejscowościach. Niewiele ponad 20 proc. dzieci w wieku 3-5 lat ze wsi korzysta z edukacji przedszkolnej, pozostałe nie mają do niej dostępu z powodów finansowych, geograficznych (duża odległość przedszkola od miejsca zamieszkania) lub niskiej świadomości rodziców o znaczeniu wczesnej edukacji. Te wszystkie bariery w dostępie do edukacji przedszkolnej stowarzyszenie Civis Europae postanowiło pokonać. Opieka i zajęcia dydaktyczne w przedszkolach prowadzonych przez Civis Europae będą całkowicie bezpłatne. Podobnie rodzice nie będą ponosić żadnych kosztów za wyżywienie. Dzieci z miejscowości, w których przedszkola nie powstaną, będą miały zapewniony dowóz mikrobusami.
Bogata jest również sama oferta dydaktyczna. Poza obowiązkowa realizacją materiału w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dzieci będą miały 3 godziny języka angielskiego tygodniowo, a w razie problemów psychologicznych lub rozwojowych, zapewnioną opiekę wykwalifikowanego pedagoga i logopedy. Wynagrodzenia nauczycieli będą również finansowane przez Unię Europejską.
- Zapewnienie wyrównywania warunków szans edukacyjnych dzieci na początkowym etapie edukacji przyczyni się do identyfikacji potrzeb edukacyjnych, dysfunkcji rozwojowych, eliminacji barier uniemożliwiających edukację – wyjaśnia Barbara Skórzewska, prezes stowarzyszenia Civis Europae oraz kierownik projektu. – Przeprowadzone w krajach Unii Europejskiej i w Polsce przez Fundację im. J. Komeńskiego badania dotyczące rozwoju dzieci wskazują na olbrzymie znaczenie dostępu do edukacji od najmłodszych lat. Dzieci uczęszczające do przedszkoli, poprzez kontakt z rówieśnikami, lepiej się rozwijają emocjonalnie, werbalnie, społecznie, intelektualnie. Uczą się samodzielności a później o wiele lepiej radzą sobie w szkole.
W projekt lubińskiego stowarzyszenia czynnie zaangażowały się samorządy gmin, na terenie których mają powstać przedszkola. Okazało się, że nie ma problemu ze znalezieniem odpowiednich budynków lub pomieszczeń, gdzie nowe placówki mogłyby rozpocząć działalność. Opłaca się to wszystkim, albowiem za unijne pieniądze stowarzyszenie przeprowadzi remonty wskazanych przez gospodarzy gmin pomieszczeń i zaadaptuje je na potrzeby przedszkoli. Placówki zostaną też wyposażone w nowe meble oraz stoliki i krzesła dla dzieci. Znajdą się także fundusze na zakup pomocy dydaktycznych.
Projekt „Równe szanse” to także działania promujące ideę wychowania przedszkolnego. Już 23 czerwca w Sali Błękitnej CK „Muza” w Lubinie o godz. 12.00 odbędzie się pierwsza z cyklu konferencji edukacyjnych przeznaczonych dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz rodziców przedszkolaków. Z wykładami wystąpią: prof. dr hab. Jerzy Kochanowicz – kierownik Zakładu Historii Edukacji w Instytucie Pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu oraz mgr Aneta Kochanowicz z tejże uczelni.

Kontakt:
Stowarzyszenie Civis Europae
ul. Pawia 41, 59-300 Lubin
tel. 076 8460843, fax. 076 846 37 71
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.civis-lubin.eu

Ruszamy na poszukiwania produktów lokalnych w gminie Lubin

Od 1 czerwca br. na terenie gminy wiejskiej Lubin LGD Wrzosowa Kraina realizuje projekt pn. „Walory kulturowe, historyczne i produkty lokalne Gminy Wiejskiej Lubin sposobem na rozwój LGD Wrzosowa Kraina”. Projekt będzie realizowany 30 października 2009 ze środków Gminy Lubin. W ramach zadania zaplanowano działania opisane poniżej. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Lubin do udziału w projekcie. Będziemy informować o szczegółach i terminach rozpoczęcia poszczególnych działań.

1. Rozpoznanie lokalnych producentów i usługodawców.
a) Przygotowanie i opracowanie bazy danych lokalnych produktów spożywczych i rękodzieła stanowiących dziedzictwo kulturowe gminy.
Zadanie to będzie polegało na zebraniu dokładnych informacji o producentach i usługodawcach wg kwestionariusza, tj. krótki opis działalności, historia początków, oferta produktów, odbiorcy, problemy. Baza danych zostanie opracowana elektronicznie i przygotowana do umieszczenia na stronach www gminy oraz do przekazania do innych jednostek np. do organizacji pozarządowych, Urzędu Marszałkowskiego. Planuje się zebranie informacji o produktach: kulinaria/piekarnictwo, wędliniarstwo, wyrobów z drewna, z siana i słomy, z runa leśnego oraz innych zidentyfikowanych w czasie tworzenia bazy. Szacuję się, że zostanie zebranych około 30 kwestionariuszy. Zawartość bazy danych a szczególnie najciekawszych przykładów (np.: nagrodzone produkty na poziomie krajowym, międzynarodowym) będzie wypromowana w prasie regionalnej i gminnej oraz poprzez linki ze stron internetowych. Do bazy danych zostaną też włączone zespoły folklorystyczne i inne inicjatywy mające charakter dziedzictwa kultury Gminy Lubin. Często „pod strzechami” znajdujemy perełki, a mieszkańcy nawet sami o nich nie wiedzą. Te działania nie tylko wyłonią cenne produkty i usługi, ale i też spowodują że spotkania z ludźmi na wsiach i rozmowy o produktach, ich historii staną się dla nich działaniami integrującymi. To dodatkowy rezultat tego typu projektów.
2. Szkolenie podnoszące wiedzę na temat produktu lokalnego, usług lokalnych i jego wpływu na rozwój Gminy Lubin
W ramach realizacji projektu przewiduje się przeprowadzenie jednodniowego spotkania szkoleniowego, dla uczestników projektu, m.in. wyłonionych podczas działań związanych w ramach zaplanowanej ankietyzacji. Szkolenia przeprowadzone będą dla grupy około 20 osób, prowadzone będą przez specjalistę. Tematyka szkolenia obejmie m.in. takie tematy jak: idea produktów regionalnych w Unii Europejskiej, regulacje prawne i systemy ochrony produktów, procedury rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych, systemy wsparcia instytucjonalnego dla produktów tradycyjnych i regionalnych oraz źródła finansowania w latach 2007-2013, tworzenie grup producenckich, jak budować rynek produktów, klient w globalizującym się świecie, jak zdobyć i utrzymać klienta, podstawy marketingu rynku usług i produktów - specyfika budowy rynku produktów tradycyjnych i regionalnych, znaczenie marki w budowie strategii marketingowej - marka miejsca, produktu, dostawcy; korzyści płynące z posiadania marki dla klienta, producenta, regionu.
3. Wyłonienie produktu lokalnego i tradycyjnego podczas konkursu „Dziedzictwo Kulinarne Gminy Lubin” organizowanego przez GOK – Raszówka
W ramach tego działania wśród uczestników tego konkursu wyłonimy produkty, które mogłyby stać się produktem lokalnym gminy i zostać wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych. W późniejszych działaniach, jako kontynuację projektu, stowarzyszenie postara się opracować wnioski do rejestracji na Listę Produktów Tradycyjnych.
Wnioski zostaną opracowane przy współpracy Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
4. Konkurs międzyszkolny pn. „Gotowała nam to babcia”- konkurs ogłoszony będzie wraz z rozpoczęciem roku szkolnego we wszystkich 10 placówkach kulturalnych i oświatowych obszaru gminy. Celem konkursu jest wzbudzenie zainteresowania i chęci kontynuowania tradycji przekazywanych przez rodziców i dziadków młodszym pokoleniom związanych ze smakami domu rodzinnego. Konkurs obejmuje prace plastyczną wraz z przepisem i krótkim opowiadaniem nt. spożywania potrawy. Prace mają pokazać tradycje, potrawy, więzi rodzinne i szacunek do tradycji. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduję się przed świętami Bożego Narodzenia. Zostanie wyłonionych trzech laureatów i nadanych siedem wyróżnień. Zgromadzone prace wraz z dokumentacją fotograficzną będą stanowiły materiał do wydawnictw Wrzosowej Krainy. Zebrane prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej
www.wrzosowakraina.pl. i wykorzystane do późniejszych publikacji.
5. Konkurs literacki o walorach kulturowych, przyrodniczych historycznych oraz produktach lokalnych gminy wiejskiej Lubin – „ W krainie podań i legend”
Konkurs ogłoszony dla mieszkańców Gminy Lubin na napisanie wiersza lub opis legendy o gminie wiejskiej Lubin nawiązującej do Wrzosowej Krainy i Borów Dolnośląskich, uwzględniających kulturę, historię i produkty lokalne gminy. Konkurs zostanie ogłoszony w trzech kategoriach wiekowych: I kategoria młodzież szkolna 13 - 19 lat, II 20 - 30 lat i III 31 lat wzwyż. Celem konkursu i poznanie historii regionu pod względem kultury, dawnych czasów, tradycji, przyrody. Zgłębienie wiedzy na temat gminy i tego obszaru, odlezienie legend i historii o tym terenie. Zebrane prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej
www.wrzosowakraina.pl. i wykorzystane do późniejszych publikacji. Zostanie wyłonionych 9 laureatów i nadane 3 wyróżnienia.

erz.

Wstąp w szeregi KSOW

W ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich powstała Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) jako platforma zawiązywania współpracy między wszystkimi instytucjami działającymi na obszarach wiejskich i na rzecz ich rozwoju. Do jej szeregów wstąpiła nasza LGD. Motywacją do przystąpienia była chęć wymiany doświadczeń oraz możliwości i korzyści jakie daje działalność w ramach KSOW. Członkowie LGD z każdego sektora, podobnie jak my, mogą wstąpić do KSOW. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać na stronie http://dolnyslask.pl/default.aspx?docId=6767 lub w regionalnym sekretariacie KSOW funkcjonującym przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego - Anna Terlecka, tel. (071) 776 91 64.

erz

Powiatowy konkurs o prawach człowieka

W ramach IV Pikniku Gimnazjalnego z przewodnią myślą „PRAWA CZŁOWIEKA ZACZYNAJĄ SIĘ OD PRAW DZIECKA” odbył się Powiatowy Konkurs PRAWA CZŁOWIEKA - POSZUKIWANE! NAGRODA: WOLNOŚĆ, GODNOŚĆ, RÓWNOŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO. Honorowy patronat nad konkursem objął EURODEPUTOWANY - PAN JACEK PROTASIEWICZ.

Powyższe działania były realizacją Priorytetu Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2008/2009, tzn.: Skuteczność realizacji podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka. W konkursie wzięły udział 3 pięcioosobowe drużyny z Gimnazjum w Przemkowie, Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach i Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie, wraz z opiekunami.

Konkurs obejmował: prezentację multimedialną poświęconą Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, kalambury plastyczne i elementy debaty.

Komisję Konkursową tworzyli: E.Schab - młodszy aspirant, kierownik wydziału prewencji Komisariatu Policji w Chocianowie, E.Rząsa – dyrektor biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina” oraz Eric Alira – radny Sejmiku Dolnośląskiego.

W intelektualnych zmaganiach zwyciężyło Gimnazjum w Chocianowie, 2 miejsce zajęli uczniowie z Przemkowa, a 3 gimnazjaliści z Polkowic. Nad całością konkursu czuwali: pedagog szkolny I.Szwed, koordynator ds. działalności dydaktycznej i wychowawczej w zakresie praw człowieka i nauczyciel wos-u dr R.Żeleźny.

isz

III Kongres Odnowy Wsi na Śląsku

W dniach 28-30 maj 2009r. w Podlesicach koło Zawiercia odbył się III Ogólnopolski Kongres Odnowy. W spotkaniu obok osobistości i pracowników Urzędu Marszałkowskiego uczestniczyli liderzy odnowy wsi, przedstawiciele samorządu i Lokalne Grupy Działania z Dolnego Śląska. LGD Wrzosowa Kraina reprezentowały 4 osoby.

Kongres został zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa i Śląski Związek Gmin i Powiatów (ŚZGP) Przesłaniem Kongresu była maksyma „WSPÓLNOTA – PARTNERSTWO – ROZWÓJ REGIONU". W imprezie wzięło udział ok. 1000 osób z całej Polski, delegowanych głównie przez Urzędy Marszałkowskie w ramach działań regionalnych sekretariatów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Delegacja Dolnego Śląska liczyła prawie 40 osób. Celem Kongresu była promocja idei odnowy wsi, jako istotnego elementu polityki regionalnej na obszarach wiejskich w Polsce oraz jako elementu budującego tożsamość obywatelską i kulturową mieszkańców wsi. Impreza zakładała również „sieciowanie”, stała się miejscem transferu doświadczeń i wymiany dobrych praktyk pomiędzy organizacjami, instytucjami i jednostkami, które w dziedzinie odnowy wsi osiągnęli wysoką poprzeczkę, a tymi którzy dopiero rozpoczęli lub rozpoczynają przygodę w tym temacie. Kongres miał im posłużyć przełożeniu zdobytej wiedzy na gotowe projekty w swoim terenie i zmotywować do działań we własnych miejscach życia i pracy.

 

Kongres trwał trzy dni. Pierwsze dwa miały charakter konferencyjny, uczestniczy mieli możliwość udziału w licznych warsztatach, panelach dyskusyjnych i debatach poruszających zagadnienia Odnowy Wsi. Dodatkową atrakcją były prezentacje przygotowane przez LGD z Województwa Śląskiego oraz występy ludowych zespołów taneczno-wokalnych. Atrakcją kulturową Kongresu był koncert zespołu pieśni i tańca „Śląsk”.


Dzień trzeci był poświęcony wizytom studyjnym we wsiach woj. Śląskiego prezentujące projekty realizowane z programu Odnowy Wsi. Delegacja Dolnośląska miała okazje odwiedzić 4 sołectwa. Największe wrażenie zrobili na nas mieszkańcy Parafii Roszków, którzy zeprezentowali nam swoje inicjatywy: postawienie wiaty wielofunkcyjnej i świetlicę wiejską. Odwiedziliśmy wieś Tworków, w której dobra praktyką okazały ruiny pałacu. Mieszkańcy pokazali nam jak można wykorzystać i zagospodarować teren przekształcając stare zamczyska w trwałe ruiny. Do Tworkowa z całego województwa przyjeżdżają nowożeńcy na ślubne sesje fotograficzne. Odwiedziliśmy także Krzyżanowice, siedzibę Gminy, w której mogliśmy posłuchać koncertu zorganizowanego z okazji jubileuszu obecności na tych terenach Ludwika Van Bethowena i Lichsta. W koncercie uczestniczył potomek rodu Lichnowskich.

Kongres zakończyliśmy refleksjami przy obiedzie w pałacu w Chałupkach, gdzie pożegnaliśmy naszego przewodnika po trasie wizyty studyjnej, którym był Koordynator Programu "Rozwój obszarów wiejskich województwa śląskiego" przy ŚZGP- Witold Magryś.

Podróż powrotna była pełna planów gdyż dziś już wiemy, że IV Ogólnopolski Kongres Odnowy Wsi odbędzie się w 2011 roku w Województwie Dolnośląskim.

tekst: erz.

zdjęcia: umwd

 

 

 

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ