Notice: Undefined offset: 0 in /libraries/zen/script/handler.php on line 646
Strona główna
Wrzosowa Kraina - w zgodzie z Naturą!
ShowcaseImage

PUNKT DORADCZY

Zmiana siedziby biura na adres Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia prowadzony jest punkt doradczy dla beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Doradztwo świadczone jest bezpłatnie przez pracowników Biura LGD. 

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Wrzosowa Kraina (1 miasto-Chojnów, 2 gminy miejsko-wiejskie – Przemków i Chocianów , 6 gmin wiejskich – Gromadka, Lubin, Bolesławiec, Chojnów, Miłkowice i Kunice oraz 1 miasto Chojnów) do odwiedzenia punktu doradczego.​

 

Punkt doradczy dla potencjalnych beneficjentów otwarty: 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA

w godzinach: 10.00 - 14.30

 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie prosimy o telefoniczną rezerwację terminu.

Uwaga! W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy biura LGD tel. 76 8184 541 lub kom. 500 206 128 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wrzosowakraina.pl

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Galeria

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj470
W tym tygodniu1274
Razem4651077
Powered by CoalaWeb

Powstało Stowarzyszenie "Podgórzanie"

Z przyjemnością informujemy, że na terenie LGD „Wrzosowa Kraina” w dniu 31.03.2009 roku, we wsi Ostaszów gmina Przemków, zawiązało się Stowarzyszenie pod nazwą „Podgórzanie”. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy 16 członków. Podjęto niezbędne uchwały do sformalizowania organizacji. Procedurę rejestracji przeprowadzi w całości biuro LGD Wrzosowa Kraina. Powołano również zarząd i komisję rewizyjną. Na Prezesa Zarządu wybrano Pana Stanisława Kwiatkowieskiego a wiceprezesem została Pani Ewa Jagielska.

Głównym zamierzeniem Stowarzyszenia „ Podgórzanie” jest:

organizacja dożynek wiejskich, rozwijanie działalności sportowych w oparciu o LZS, organizacja spotkań z okazji święta Kobiet, organizacja dnia dziecka, organizacja zabaw sylwestrowych i innych, organizacja wyjazdów turystycznych, wycieczek, uczestnictwo w konkursach na estetykę wsi, działalność w kierunku integracji mieszkańców wsi typu kursy, szkolenia np. gastronomiczne

Postało Stowarzyszenie "Nasze Sołectwo"

Z przyjemnością informujemy, że na terenie LGD „Wrzosowa Kraina” w dniu 20.03.2009 roku, we wsi Jędrzychówek gmina Przemków, zawiązało się Stowarzyszenie wsi Łąkociny i Jędrzychówka pod nazwą „Nasze Sołectwo”, z siedzibą w Jędrzychówku. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy 16 członków. Podjęto niezbędne uchwały do sformalizowania organizacji. Procedurę rejestracji przeprowadzi w całości biuro LGD Wrzosowa Kraina. Powołano również zarząd i komisję rewizyjną. Na Prezesa Zarządu wybrano Panią Helenę Herbut a wiceprezesem został Pan Paweł Łuk.

 

Uroczyste uchwalenie Planu Odnowy Miejscowości PogorzeliskaW dniu 30 marca w świetlicy wiejskiej w Pogorzeliskach odbyło się zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy wsi P ogorzeliska (w Gminie Chocianów) uchwalili Plan Odnowy Miejscowości (POM) na lata 2009 – 2016. Plan był przygotowywany podczas warsztatów odbywających się w okresie ostatnich dwóch miesięcy. Za moderację i ostateczny wygląd Planu odpowiadał Łukasz Żuber. Gośćmi zebrania był Burmistrz Chocianowa Franciszek Skibick i i Edyta Rząsa – Dyrektor Biura Stowarzyszenia LGD Wrzosowa Kraina.

Praca na POM bardzo zbliżyła do siebie mieszkańców i zintegrowała wokół ich miejscowej perełki jaką jest zabytkowy kościół. Remont tego zabytku jest dla mieszkańców i ks. Pryputniewicza – proboszcza – sprawą priorytetową zaplanowaną na pierwszym miejscu w POM. Ponadto gospodarze wsi podczas przygotowywania POM zdecydowali się na uczestnictwo w programie Dolnośląska Odnowa Wsi, realizowanym przez samorząd województwa Dolnośląskiego, odkryli też wiele tajemnic jakie kryła w sobie wieś - i tych historycznych i tych które dzięją się obecnie. Wspólnie ustanowili lokalną potrawę lokalną - bałamuty, które swojskim smakiem mają przyciągać turystów.

Mieszkańcy obecnie myślą nad utworzeniem Stowarzyszenia, za pomocą którego mogli by pozyskiwać środki na realizację celów zapisanych w planie. Wrzosowa Kraina obiecała pomoc w rejestracji - starcie działania takiej organizacji w Pogorzeliskach. Tym bardziej, że w POM mieszkańcy określili jeden z celów, w którym zapisane jest zawiązanie ścisłej współpracy z LGD Wrzosowa Kraina. Założenie Stowarzyszenia zapewne zacieśni wspólne relacje i będzie jednym z efektów wspólnych działań.

Plan Odnowy Miejscowości Pogorzeliska był przygotowywany przez Wrzosową Krainę, a sfinansowała go Gmina Chocianów.

zdjęcia i tekst: erz

Powstało Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Wiejskiej "Promyk" w Modle

Z przyjemnością informujemy, że na terenie LGD „Wrzosowa Kraina” w dniu 25.03.2009 roku, we wsi Modła gmina Gromadka, zawiązało się Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Wiejskiej „Promyk” mieszczące się przy Szkole Podstawowej. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców uczniów uczęszczających do szkoły w Modle. Podjęto niezbędne uchwały do sformalizowania organizacji. Procedurę rejestracji przeprowadzi w całości biuro LGD Wrzosowa Kraina. Powołano również zarząd i komisję rewizyjną. Na Prezesa Zarządu wybrano Panią Izabele Dorużyńską, a Wiceprezesem została Irena Rybieńska.

Głównymi celami Stowarzyszenia, jakie samodzielnie wypracowali członkowie założyciele podczas warsztatów przeprowadzonych przez Edytę Rząsa jest:

- Budowanie współpracy pedagogicznej i rodzicielskiej

- Działania na rzecz rynku pracy

- Integracja środowiska edukacyjnego (nauczycieli, rodziców, uczniów)

- Ochrona praw dziecka w kontekście praw człowieka

- Pobudzanie inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych, społecznych

- Poprawa warunków zaplecza edukacyjnego, kulturowego, rekreacyjnego, sportowego

- Propagowanie zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej

- Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli

- Wzrost poziomu świadomości psychologicznej i pedagogicznej

- Podtrzymywanie wielokulturowości, kultywowanie tradycji lokalnych
i regionalnych

- Wspieranie rozwoju drobnej przedsiębiorczości i aktywizacji dzieci
i młodzieży

- Wspieranie rozwoju edukacji

- Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży

- Działalność oświatowa i wychowawcza na rzecz środowiska lokalnego.

- Poprawa jakości usług edukacyjnych i kulturalnych na obszarach wiejskich

- Rozwijanie wiedzy o regionie.

- Zmniejszenie obszarów wykluczenie społecznego.

- Integracja społeczna i działania na rzecz rynku pracy oraz budowanie wspólnej tożsamości.

- Ochrona wartości historycznych, kulturowych, urbanistycznych, przyrodniczych i krajobrazowych, opiniowanie przedsięwzięć z rozwojem tego obszaru.

- Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa

Postało Stowarzyszenie "Mokradło" we wsi Łężce


Z przyjemnością informujemy, że na terenie LGD „Wrzosowa Kraina” w dniu 18 marca 2009 roku, we wsi Łężce gmina Przemków, zawiązało się kolejne stowarzyszenie wiejskie. Stowarzyszenie podjęło niezbędne uchwały do rejestracji, procedurę rejestracji przeprowadzi w całości biuro LGD Wrzosowa Kraina. Nazwa tej organizacji brzmi: „Mokradło”. Powołano również zarząd i komisję rewizyjną. Na Prezesa zarządu wybrano Panią Halinę Wrzesińską, a Wiceprezesem jest Pani Anna Garbera.

Głównymi celami Stowarzyszenia jest:

- Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.
- Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

- Rozwój infrastruktury lokalnej.

- Pobudzanie inicjatyw mieszkańców.

- Ochrona wartości historycznych, kulturowych, urbanistycznych, przyrodniczych i krajobrazowych, opiniowanie przedsięwzięć z rozwojem tego obszaru.
- Integracja społeczna i działania na rzecz rynku pracy oraz budowan
ie wspólnej tożsamości.
- Działalność oświatowa i wychowawcza na rzecz środowiska lokalnego.
- Rozwijanie wiedzy o regionie.
- Rozbudzanie u mieszkańców potrzeby aktywności sportowej i rekreacyjnej.

Gratulujemy i życzymy powodzenia oraz sukcesów!

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ