Wrzosowa Kraina - w zgodzie z Naturą!
ShowcaseImage

PUNKT DORADCZY

Zmiana siedziby biura na adres Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia prowadzony jest punkt doradczy dla beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Doradztwo świadczone jest bezpłatnie przez pracowników Biura LGD. 

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Wrzosowa Kraina (2 gminy miejsko-wiejskie – Przemków i Chocianów , 6 gmin wiejskich – Gromadka, Lubin, Bolesławiec, Chojnów, Miłkowice i Kunice oraz 1 miasto Chojnów) do odwiedzenia punktu doradczego. ​

 

Punkt doradczy dla potencjalnych beneficjentów otwarty: 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA

w godzinach: 10.00 - 14.30

 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie prosimy o telefoniczną rezerwację terminu.

Uwaga! W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy biura LGD tel. 76 8184 541 lub kom. 500 206 128 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wrzosowakraina.pl

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Galeria

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj276
W tym tygodniu6609
Razem4616515
Powered by CoalaWeb

Seminarium podsumowujące Program "Edukator Dziedzictwa Regionu"

Na terenie Grupy Partnerskiej Wrzosowa Kraina odbędzie się seminarium podsumowujące Program "Edukator Dziedzictwa Regionu”, który obejmuje gminy: Bolesławiec, Chocianów, Chojnów, Gromadka, Lubin i Przemków.

Szanowni Dyrektorzy, prosimy o oddelegowanie 1-3 osób z Państwa placówki, które zajmują się edukacją regionalną i ekologiczną. Wskazane jest, aby to były osoby, które brały udział w poprzednich warsztatach.
Spotkanie odbędzie się 12 lutego 2009 r. (czwartek) w Sali Szkoleniowej „Stary Młyn” w Chocianowie, przy ul. Kościuszki 25, w godzinach od 9.00 do 12.00.

Tematyka poruszana na Seminarium:
  • Podsumowanie projektu pn. Edukator Dziedzictwa Regionu.
  • Uroczyste wręczenie Certyfikatów Edukatora Dziedzictwa Regionu laureatom Konkursu.
  • Wyprawa Odkrywców – narzędzie edukacji regionalnej – metodyka.
  • Kierunki działań we Wrzosowej Krainie dot. edukacji regionalnej – panel dyskusyjny.
  • i inne.
Zgłoszenia osób należy podać telefonicznie tel. (076) 862 94 30 w. 30, faksem (076) 721 24 96 lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 11 lutego br.

Krzysztof Szustka
Koordynator Projektu

Wójt Roku 2008 z Wrzosowej Krainy

Doroczny konkurs organizowany przez Redakcję Audycji Rolnych TVP1 wszedł w decydującą fazę! Po wyłonieniu przez kapitułę 10 finalistów czas na głosowanie widzów. Głosy na najlepszego polskiego wójta można oddawać do 10 lutego telefonując lub wysyłając SMS.

Jedyną kandydatką Lokalnej Grupy Działania „Wrzosowa Kraina” jest Irena Rogowska Wójt Gminy Lubin. Irena Rogowska jest również jedyną kandydatką z województwa dolnośląskiego.

Głosy na Panią wójt można oddać telefonując pod nr 0 704 104 150 wybrać 6 , lub wysyłając SMS 7150 o treści 6.

Można glosować z dowolnego miejsca zamieszkania oraz dowolną ilość razy.

Koszt połączenia telefonicznego - 1,42 zł z VAT, koszt SMS - 1,22 zł z VAT.

Oto finaliści konkursu „Wójt roku 2008” w kolejności alfabetycznej oraz przypisane im numery telefonów:

Stanisław Barycki – Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie tel. 0- 704 104 150 wybrać 1 SMS 7150 o treści 1

Tadeusz Chołko – Suwałki, woj. podlaskie tel. 0- 704 104 150 wybrać 2 SMS 7150 o treści 2

Stanisław Jastrzębski – Długosiodło, woj. mazowieckie tel. 0- 704 104 150 wybrać 3 SMS 7150 o treści 3

Andrzej Kaszubski – Kobylanka, woj. zachodniopomorskie tel. 0- 704 104 150 wybrać 4 SMS 7150 o treści 4

Wiesław Panasiuk – Biała Podlaska, woj. lubelskie tel. 0- 704 104 150 wybrać 5 SMS 7150 o treści 5

Irena Rogowska – Lubin, woj. dolnośląskie tel. 0- 704 104 150 wybrać 6

SMS 7150 o treści 6

Jerzy Socha – Konopiska, woj. śląskie tel. 0- 704 104 150 wybrać 7 SMS 7150 o treści 7

Zbigniew Staniszewski – Dębowiec, woj. podkarpackie tel. 0- 704 104 150 wybrać 8 SMS 7150 o treści 8

Krzysztof Trawicki – Zblewo, woj. pomorskie tel. 0- 704 104 150 wybrać 9 SMS 7150 o treści 9

Marian Zalewski – Szczurowa, woj. małopolskie tel. 0- 704 104 150 wybrać 10 SMS 7150 o treści 10

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje minister rolnictwa i rozwoju wsi. Celem konkursu jest wyłonienie wójta, który w 2008 roku wykazał się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz swojej gminy. Uroczysty finał odbędzie się 14 lutego, z którego relację TVP 1 przekaże 20 lutego 2009 o godz. 14.30.

 

Nowe stowarzyszenie we Wrzosowej Krainie - „Lipowa Wieś” w Wysokiej

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 30 stycznia 2009 roku, we wsi Wysoka - Gmina Przemków, zawiązało się stowarzyszenie wiejskie "Lipowa Wieś". Nazwa stowarzyszenia nawiązuje do bardzo charakterystycznego elementu krajobrazowego w Wysokiej - wszechobecnych lip. Stowarzyszenie podjęło niezbędne uchwały do sformalizowania organizacji. Procedurę rejestracji przeprowadzi w całości biuro LGD Wrzosowa Kraina. Powołano również zarząd i komisję rewizyjną. Na Prezesa Zarządu wybrano Pana Kazimierza Niewieściuka, a wiceprezesem została Pani Barbara Mazur. Głównymi celami Stowarzyszenia są:

- Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.

- Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

- Rozwój infrastruktury lokalnej.

- Pobudzanie inicjatyw mieszkańców.

- Ochrona wartości historycznych, kulturowych, urbanistycznych, przyrodniczych i

krajobrazowych oraz opiniowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem obszaru wsi.

- Integracja społeczna i działania na rzecz rynku pracy oraz budowanie wspólnej tożsamości.

- Działalność oświatowa i wychowawcza na rzecz środowiska loklanego.

- Rozwijanie wiedzy o regionie.

- Rozbudzanie u mieszkańców potrzeby aktywności sportowej i rekreacyjnej.

Adres e-mail do Stowarzyszenia to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Gratulujemy i życzymy powodzenia oraz sukcesów!

Subregionalny Produkt Turystyczny "Bory Dolnośląskie" - ustalenia

Trwają rozmowy beneficjentów Porozumienia Subregionalnego Produktu Turystycznego Bory Dolnośląskie. Pocieszające jest, że zapadają już konkretne ustalenia. Wiadomo, że 13 beneficjentów nie musi myśleć tak samo, każdy ma swoją koncepcję, na co wydatkować środki, które możemy pozyskać z Unii Europejskiej. Jedni pragną przeznaczyć je na dokończenie budowy hali sportowej, basenu czy boiska sportowego, jeszcze inni chcieliby część środków spożytkować na budowę i oznakowanie parkingów, ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych itd. W miniony piątek, 30 stycznia br., z inicjatywy Starosty Bolesławieckiego Cezarego Przybylskiego odbyło się spotkanie z burmistrzami, prezydentami miast, wójtami i starostami. Ustalono, że zostaną złożone dwa wnioski: promocyjny i inwestycyjny. Wszyscy zgodzili się partycypować w równej części na przedsięwzięcia promocyjne, m.in. zrealizowanie filmów, wydanie atrakcyjnych albumów, folderów, umieszczenie w różnych miejscach infomatów, oznakowanie tras turystycznych, kampanię radiową, telewizyjną. SŁOWEM, BĘDĄ TO DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU WYPROMOWANIE NASZEGO SUBREGIONU ‘'BORY DOLNOŚLĄSKIE”. Liderem wniosku promocyjnego będzie Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, natomiast inwestycyjnego Gmina Przemków.


Każda ze Stron porozumienia zobowiązała się do wyspecyfikowania swoich potrzeb, zarówno promocyjnych, jak i inwestycyjnych. Mając już tę wiedzę łatwiej będzie wpisać przedsięwzięcia w tzw. „sieciowość'” wniosku. Członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego Dariusz Kwaśniewski przedstawił pomysły promocyjne Powiatu, z których wiele realizowanych będzie w ramach naszego Subregionu „Bory Dolnośląskie'”. Przedstawił również strategię działań na następne tygodnie /m.in. oszacowanie kosztów przedsięwzięcia, przygotowanie Studium Wykonalności, opracowanie wniosku, zabezpieczenie wkładu własnego itd./.


Ustalono, że następne spotkanie dotyczące wniosku tzw. "promocyjnego" odbędzie się 9 lutego /poniedziałek/ o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu. Natomiast spotkanie dotyczące projektu tzw. " inwestycyjnego” odbędzie się 12 lutego /czwartek/ o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Przemkowie. W spotkaniach wezmą udział także przedstawiciele Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i ekologicznych organizacji pozarządowych.


za www.boleslawiec.pl

12 stycznia - Walne Zebranie Członków

PROTOKÓŁ

Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Wrzosowej Kraina”


W dniu 12.01.2009r. odbyło się posiedzenie członków Stowarzyszenia, w którym wzięło udział 20 członków.

Zgromadzenie członków wybrało jednogłośnie na przewodniczącego zgromadzenia panią Barbarę Sulma, a na protokolanta panią Edytę Rząsa.


Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:


  1. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Regulaminów:

  1. Walnego Zebrania Członków

  2. Rady

  3. Komisji Rewizyjnej

  4. Pracy Zarządu

II. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia LSR

III. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści logotypu i loga dla LGD

IV. Informacje bieżące, proces składania wniosku


Ad. I. 1 Podjęto uchwałę nr 12 o następującej treści:

§ 1.


W związku z przedstawioną propozycją Zarządu w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zebrania, postanawia, co następuje:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”

na podstawie § 21 ust. 10 Statutu – uchwala regulamin Walnego Zebrania Członków w brzmieniu przedstawionym na dzisiejszym Walnym Zebraniu, który stanowi integralną część podjętej uchwały.

Za przyjęciem uchwały regulaminu Walnego Zebrania Członków spośród obecnych na Sali 20 uprawnionych do głosowania członków, głosowało 20 osób za proponowaną uchwałą, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 członków Stowarzyszenia.

§ 2.


Uchwałę podjęto jednogłośnie.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ad. I. 2 Podjęto uchwałę nr 13 o następującej treści:


§ 1.

Regulamin został zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków w dniu 12.01.2009r, regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.


Uchwałę podjęto jednogłośnie.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ad. I. 3 Podjęto uchwałę nr 14 o następującej treści:


§ 1.

Regulamin został zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków w dniu 12.01.2009r, regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.


Uchwałę podjęto jednogłośnie.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ad. I. 4 Podjęto uchwałę nr 15 o następującej treści:


§ 1.

Regulamin został zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków w dniu 12.01.2009r, regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.


Uchwałę podjęto jednogłośnie.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ad. II Podjęto uchwałę nr 16 o następującej treści:


§ 1.


Lokalna Strategia Rozwoju została zatwierdzona przez Walne Zebranie Członków w dniu 12.01.2009r, LSR stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.


Uchwałę podjęto jednogłośnie.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ad. III Podjęto uchwałę nr 17 o następującej treści:


§ 1.

Walne Zebranie Członków podjął decyzję w sprawie uchwalenia nowej treści logotypu. W załączeniu do uchwały wizualizacja logotypu.

§ 2.


Uchwałę podjęto jednogłośnie.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

NOWE LOGO LGD "WRZOSOWA KRAINA"Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ